HEVESKES - GEDICHTEN, VERHALEN en LIEDJES

 

Het Waddenwiefke - Weiwerd, Heveskes, Oterdum

 

Weiwerd-Heveskes-Oterdum

Waaiwerd...Heemskes... Oterdom...
Verdraaiteg draai k mie even om.
Woar is de tied toch bleven,
van aal dat fleureg leven?
Dreo dörpen hier, binnen onomwonnen
van t laand veur mie zomoar verswonnen
Haail wat historie ook verdween,
Deurdat de industrie verscheen.
Ik waait t wel de tied draait deur,
moar waas doar nou gaain aner plekje veur?

Het Waddenwiefke

  

Van Vliet - Heemskes, Oterdom, Waaiwerd

 

Heemskes, Oterdom, Waaiwerd

Kraanteknipsels,
ólle ploatjes,
n stok of wat pertretjes,
aanzichtkoartjes,
aal wat over is,
aarm gemis,
domt is t veurgoud veurbie,
industrie...

Gain boerenploats
mit peerd en kou,
gain gras of baauwte
doaromtou,
gain drokte meer opdrift,
schier niks meer over blift,
domt is t veurgoud veurbie,
industrie....

Even nog en t is veurbie,
Heemskes, Oterdom,
Waaiwerd,
industrie...
Olle ploatjes,
petretjes,
aanzichtkoartjes,
t is vot zo wied,
dörpkes opslokt deur tied...

Van Vliet

 

J.v.d. Waal-Uden - Drij dörpkes dompt vot!

 

Drij dörpkes dompt vot!

Waaiwerd

Net
n verröt gebit
mit
hier en doar
n hoes!

Heemskes
n Ol verweerde
kerk,
hier en doar
n zaark
Schaande!

Oterdom

Kiek
op diek,
groaven,
npoal,
n haand,
doarin
n kerkje,
n vinger, dij
noa boven
wist!

Kiek
achter diek,
wotter,
of
sliek!

Hieraan zugt min joa wis
hou vergankelk t aal is!

J.v.d. Waal-Uden

 

Mevrouw D.Wierenga-Hinders - Ons dorp Heveskes

 

Ons dorp Heveskes

Enkele herinneringen die opkwamen bij een oud-Heveskerder
n.a.v. de reünie, afgelopen zaterdagavond.

Heveskes een dorpje aan de zee.
Bracht in ons leven veel herinneringen mee.
Een klein dorpje om te beginnen,
maar het waren allemaal grote gezinnen.
Twee oorlogen heeft het meegemaakt,
en ook de laatste was extra raak.
De eerste in 1914,toen waren we nog klein,
toen vonden wij oorlog als kinderen nog fijn.
Wij herinneren ons nog de kazernes in Medema's land,
dat was voor de jeugd toen zeer interessant.
Dit is in ons geheugen gebleven.
Zoiets hoef je maar een keer te beleven.
En dan met Pasen,dat was me een kabaal,
dan moest de jeugd beslist om de paal.
Die zich had verslapen,die was heus niet blij.
Want die werd bekogeld met een stinkei.
Wij gingen naar school met meester Oosterhuis voor de klas.
We zien hem nog voor ons in zijn slipjas.
En we hadden juf Edens,die kwam op de fiets van Appingedam.
Als het geen weer was,dan kwam ze met de tram,
want de O.G. kwam door ons dorpje gereden.
Maar dat alles behoort nu tot het verleden.
Nieuw en oud, industrialisatie kent geen onderscheid,
en met smaak bezwangerde lucht van de nieuwe tijd.
Agrarische rust en prachtige tuinen
moesten voor jachtige machines ruimen.
Eens kende Heveskes handel en nering,
er stond een dorpscafé voor het menselijk samenleven,
daar woonde de familie Geertsema,
maar die zijn ook het dorpje verdreven.
Het dorpje heveskes zo schoon en zo klein
is zo goed als verdwenen, als kijk je in een ravijn.
Maar zien we met weemoed het kerkje nog staan,
dan blinkt in onze ogen nog wel eens een traan.

                                                         Mevrouw D.Wierenga-Hinders
Winschoten (1972)

 

 

Het Oosterhoeklied

 

(Wijze; Limburgs volkslied)

Waar dicht aan en langs de dijk
Een streekje ligt zeer klein.
Tussen Duurswold en Oldambt
't Veld ligt strak van lijn.
Dat bedekt met gouden graan
Oog en hart bekoort.

Dat is de Oosterhoek}
Ons zo dierbaar oord} 2x

Waar de rusteloze Eems
Bruist langs dijk en wad,
En bij storm en hoge vloed
Huis en boom bespat
Waar het vee zo vredig graast
Over Tuumeldijk.

Dat is de Oosterhoek}
Daar voel ik mij rijk} 2x

Waar een klein wit kerkje staat
Aan de voet der dijk,
Waar nog boerderijen staan
Een kasteel gelijk,
Waar de mensen werkzaam zijn
Vol gemeenschapszin

Dat is de oosterhoek }
Woon ik midden in.} 2x

Waar door soda-industrie
't Beeld veranderen gaat
Vraagt de polsslag van de tijd
Pas op! Wees paraat.
Als de bakens zijn verzet
En gericht naar ,,Noord”,

Dan blijft de Oosterhoek}
Ons zo dierbaar oord. }  2x

 

Johannes Elderman - De Oosterhoek

 

De Oosterhoek

Ik weet nog goed
Dat ik in Heveskes ben geboren
Ging hier naar school
Stond in Oosterhoek 1
Maar in die tijd was alles al verloren
De mensen vertrokken
Dus iedereen ging heen

Hier lag ons bouwland en de boerderij
Hier lag ons eerappel land
Dit dorpsbeeld moest ja ooit verdwijnen
Uit ons Gruningerland

Wie han ook gain nieuwe mootse ruudermachines
Wij trokken vlas hier met de hand
Dit dorpsbeeld moest ja ooit verdwijnen
Oet ons Groningerland

Gemeente Delfzijl had die grote plannen
Een tweede roergebied
Maar die kwam hier niet
Ze hadden wel hectares land voor handen
Een klein industriegebied
Meer kwam hier niet

Jan Bijert was in die dagen de grote man
Die van de Oosterhoek een industriestad wou maken
Maar wat is daar van terecht gekomen
Jan Beijert ligt daar nu nog van te dromen

Johannes Elderman