HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,, Renderingslaan (zijlaan van Heveskeslaan)                         Nr. 249

 

g

 

Bewoners;

1 Hindrik Oostland en Zwaantje Oostland-Bottema

2 Uildrik Sanders en Marie Sanders-Hacour

3 Wubbo Rendering en Jantje Rendering-Telkamp

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d