HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Heveskes, Heveskesvalge, Schaaplaan Nr. 250 t/m Nr. 251

 

h

 

h d
(foto 1953)
Luchtfoto Heveskes met de woningen nr.250 en 251
 

 

d

(foto 1965) Gezicht op de Valglaan of Schaaplaan, toegangslaan met verhard voetpad naar Heveskesvalge.
Links de boerderij van de  familie W.Eelssema ,Hoofdweg D 256  (nr. 224)

 

d

Gezicht op de Valglaan of Schaaplaan, toegangslaan met verhard voetpad
naar Heveskesvalge. Links de boerderij van de familie W.Eelssema, Hoofdweg D 256 (nr.224).
Industriespoor is reeds aangelegd.

 

d

Gezicht op de voormalige Schaaplaan, foto uit 2008, vrijwel op de zelfde
plaats genomen als boven staande foto.

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d