HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes, Heveskesvalge, Schaaplaan  D                                              Nr. 251

 

gb

Op dit perceel stond oorspronkelijk de
korenmolen ,,De Valk,, van 1830-1855
deze molen is in 1855 verplaats naar
Hoofdweg n.z. D 244 (nr. 281)

 

 

 

De verplaatste korenmolen ,,De Valk”
Heveskes, Hoofdweg n.z.  D 244 (nr.281)

 

Woning  Nr. 251;
Aangekocht door H.S.D.
Laatste eigenaar; Engelhardus Wezeman en Henderika Wezeman-Bosker
Laatste bewoner; Engelhardus Wezeman en Henderika Wezeman-Bosker
Afgebroken in

 

Bewoners;

1 Hendrik Dallinga en Grietje Dallinga-van der Molen

2 Koeno Vos en Trientje Vos-Jager

3 Engelhardus Wezeman en Henderika Wezeman-Bosker

 

 

 

 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d