HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Kloosterlaan  E 5                                                           Nr. 298

 

          d

 

Aangekocht door H.S.D. 01-11-1967
Laatste eigenaar; Levensverzekering Mij. Utrecht
Laatste bewoner; Freerk Boekelo en H.D. Boekelo-Hooites
Afgebroken in 1968

 

Bewoners;

1 Haijo de Vries en Aaltje de Vries-Perdok

2 Albert Eisinga en Manna Eisinga-Haan

3 Koen Jager en Trijn Jager-de Wit

4 Freerk Boekelo en H.D. Boekelo-Hooites

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d