De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - OTERDUM - INTERIEUR

 

Ned. Herv. Kerk Oterdum

INTERIEUR

Het Lohmanorgel

 

f

Het Lohman orgel; gebouwd in het jaar 1855 door de orgelmaker C.W.Lohman.

 

De dispositie is als volgt;


Hoofdwerk;                                              Bovenwerk;

Bourdon 16!                                              Roerfluit 8! Bas en discant

Prestant 8 !                                              Viola di Gamba 8 !
Holpijp 8 !                                               Vioolprestant 4 !
Octaaf 4 !                                                Fluit 4 !
Roerfluit 4 !                                            Woudfluit 2 !
Octaaf 2 !                                                Flageolet 1 !
Cornet 3 sterk dis.                                    Dulciaan 8! Bas en Discant
Trompet 8 ! bas en disc.

                                                             Manuaalkoppel
Pedaalkoppel
Omvang manualen : C-f3                          Tremulant
Omvang pedaal: C-d!                                2 afsluiters


f

Het Lohmanorgel

De afmeting van het orgel zijn;

Hoogte zonder versieringen op de torens                 3,60 m.
Versieringen geschat op                              plm.   -,90 m.
Diepte (zonder fronttorens)                                   1,60 m.
Grootste diepte fronttorens                                   -,40 m.
Breedte (zonder klavieren en bank)                        3,24 m.
Voor klavieren en bank                                        -,90 m.
Afmetingen balgenhok plm. 1,50 breed, 3 m. diep.

Het orgel is in 1984 geplaatst in de Ned.Herv. Kerk in Heinenoord.

 

De Preekstoel

 

                f

 

De Preekstoel,stamt uit de eerste helft van de 18e eeuw.
De kuip is versierd met late Lodewijk XIV motieven. In het
midden het wapen van Rengers, met twee omziende opklim-
mende leeuwen als schildhouders.

In 1972 is de preekstoel overgeplaatst naar de Herv.Kerk te Winschoten

 

f

 

f f
Het wapen van Rengers.

 

 

f

 

Kaarshouders

 

f

Op de banken een zevental koperen kaarshouders.

En op de  preekstoel een dubbele koperen kaarshouder.

 

f

Een enkele koperen kaarshouder.

 

Avondmaalsbeker

 

f

Avondmaalsbeker.

Opschrift van de beker is;

DIAKONIEBEKER TOT OTERDUM, THEMMO THEMMEN PASTOR. LAMBERT YTES, KLAAS JANS,JAKOB REERTS,KLAAS JAKOBS OUDERLINGEN EN DIAKONIE DER GEMEYNTE J.CHR. TOT OTERDUM ANNO 1705

 

 

Psalmbordjes

 

f
Links van de preekstoel een van de drie psalmbordjes.

 

f 

 

 

De Luidklok

 

f

De Luidklok

Deze luidklok heeft gedurende de periode 1617-1969 geluid in de toren van de Ned. Herv. Kerk van Oterdum. In verband met dijksverhoging in 1971/1972 moest de kerk vredwijnen. Na ruim 350 jaar was het toen ,,einde dienst,, voor de klok.

 

De opschrift van de luidklok is;

Ao 1617 IS DESE KLOCKE S.LAMBERTUS GEHETEN, CASPEL OTERDUM HEEFT MY LATEN GETEN DEN 8 MAY, DO JAIRUS HERMANNI, LAMBERT LUITIENS, GYSE JACOBS PASTOR UN KERCKWOREN WHAREN GEHETEN…   HANS NORTMEYER ME FECIT.

 

f

 

Familiebank

 

f
f

De eenvoudig geverfde banken.

Links de familiebank.

 

 f

Opzetstuk familiebank

Aliantiewapen-Rengers en-Tjarda van Starkenborgh.

Wapens:
Rechts; Rengers. Links; Tjarda van Starkenborgh.
Schildhouders; Rechts; een omziende leeuw. Links; een omziende adelaar met opgeheven vlucht. 

                                           

Torenuurwerk

 

f 

Het uurwerk is na de sloop van de kerk herplaatst in het kerkje van Jukwerd

 

f

 

De Windvaan

 

             f

 

              f

 De windvaan

 

j  (foto 1971)
Ned. Herv. Kerk Oterdum