De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - OTERDUM - LAATSTE KERKDIENST

 

Ned. Herv. Kerk Oterdum

 

Laatste kerkdienst in de kerk van Oterdum - September 1969

 

df

 
df

September 1969, een foto van het kerkhof bij de dorpskerk van Oterdum. De laatste kerkdienst, als afscheid voorgoed, had voor velen de betekenis van een rouwdienst. Op die dag stonden familie of bekenden nog eenmaal stil bij de oude graven met vele bekende namen.

              V.l.n.r; Geuko Toxopeus, Jenny Toxopeus Pott.

 

d

  

df

 

df

 

df

 

df

 

 

df