De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - OTERDUM - BEGRAAFPLAATS OTERDUMERWARVEN

 

Ned. Herv. Kerk Oterdum

NIEUWE BEGRAAFPLAATS OTERDUMER WARVEN - OOSTERWEG

 

 

d

Ingang ,,Nieuwe Begraafplaats” Oterdumerwarven.

 

Begraafplaats aangelegd ca. 1888
Sluiting van de begraafplaats op 06-03-1975
Ontruimd Sept. 1986

 

d

Graven op de ,,Nieuwe Begraafplaats”van Oterdum.
Vanaf 1975 tot 1986 zijn de meeste graven overgebracht naar de begraafplaats in Farmsum.

 

d

 

d


d

 

 

d


d
d

 

d

 

 

f
        Nieuwsblad van het Noorden 07-10-1976

 

Begraafplaats Farmsum

 

d

O.a. deze zerken zijn overgeplaatst van ,,Nieuwe Begraafplaats”in Oterdum
naar de begraafplaats in Farmsum.

Rustplaats van Boelechien Albring (1841-1890) echtgenoot van W.Bos.

 

d

Rustplaats van Hendrikje Bos (1811-1899) Wed. van Albert Albring.

Rustplaats van Willem H.Bos (1846-1928). Echtgenoot van B.Albring.

 

Sluiting en overbrenging graven van de begraafplaats Oterdumerwarven.

 

De nieuwe begraafplaats van Oterdumerwarven is in gebruik genomen 12 juli 1888.
De begraafplaats was verdeeld in vijf klassen.
Klasse 1 t/m 3 voor verkoop van graven voor onbepaalde tijd.
Klasse 4 voor recht van begraven tot 20 jaren.
Klasse 5 voor onvermogenden.

Op 6 maart 1975 was het niet meer mogelijk begrafenissen te houden, het Havenschap was toen eigenaar van de begraafplaats en wilde het terrein en omliggende terreinen bestemmen voor de industrie.

De graven zijn voor een groot aantal herbegraven op de begraafplaats in Farmsum.
Familieleden konden hun overledenen echter laten herbegraven waar ze maar willen.
Een enkele overschot is alsnog gecremeerd.

Het Havenschap betaald de totale kosten van de verhuizing

Van een groot aantal graven waren de grafstenen dusdanig beschadigd, (of helemaal verdwenen), dat herplaatsen niet meer mogelijk was.
Voor deze graven is gekozen voor een nieuwe standaardsteen.


d
Overzicht van de nieuw geplaatste standaardstenen op de begraafplaats van Farmsum. De stenen op de begraafplaats van Oterdum, waren dusdanig beschadigd dat herplaatsen niet meer mogelijk was, of ze waren helemaal verdwenen.


d

 

d

Doordat op de begraafplaats van Oterdum een groot aantal graven verdwenen waren
of niet meer konden worden hersteld,zijn eveneens o.a .van deze twee graven (waarvan ook geen stenen meer van aanwezig waren),  deze standaardstenen geplaatst.

Het graf van o.a. Gerhard Kugel en het graf van Abeltje Kabof-Korthuis ,lagen in;
Klasse III A  linker vak. Rij 16 en rij 17.

Op deze standaardstenen staat een minimum aan gegevens, de naam, geboortedatum en de overlijdensdatum.

Het overbrengen van de graven kon alleen met toestemming van de nabestaanden.
Hierbij is het in een enkele geval onzorgvuldig om gegaan, doordat men niet de familie in de directe lijn heeft benaderd.
Het graf is in veruit de meeste gevallen eigendom van degeen die er in ligt. Die heeft het gekocht,als de eigenaar nog leeft, dan is toestaan nodig, maar als die niet meer leeft, dan gaat het grafrecht niet over op andere familieleden.
De gemeente heeft ook in deze gevallen toch toestemming gevraagd van de familie.

Gekochte graven waarin nog niet was begraven zijn door het Havenschap terug gekocht (ca.fl.200) per graf.

De begraafplaats was in september 1986 ontruimd.

 

d

 

d

d

 


d

Begraafplaats Farmsum; o.a deze graven uit Oterdum zijn hier herbegraven.

 

 

h

    Overzicht van de graven uit Oterdum met standaardstenen op de begraafplaats van Farmsum.

 

 

d

 Alleen de twee bomen bij de ingang wijzen nog op de plek waar eens onze voorouders hun (laatste)rustplaats vonden. In 1994 waren ook deze bomen verdwenen en is de voormalige  begraafplaats niet meer te herkennen.

 

g

Ingang ,,Nieuwe Begraafplaats”Oterdumerwarven.
Rechts gedeeltelijk zichtbaar het lijkenhuisje.

 

d

 

 

d


dd

 

Plattegrond Begraafplaats Oterdumerwarven

 

 

f

Plattegrond van de afdelingen (klassen) met vermelding van de begraafdatums.
Situatie is van voor de overplaatsing van de graven (1975-1986)

 

2e klasse B en D

d

 

 

KLASSE II B
 
 
8
----------------
--------------
H.Rozeveld
11-04-1929
----------------
--------------
7
----------------
--------------
-----------------
--------------
----------------
--------------
6
H.Wildeboer
14-06-1933
H.Rozeveld
06-01-1942
----------------
--------------
5
J.Kamminga
13-09-1956
H.Rozeveld
25-12-1939
----------------
--------------
4
----------------
--------------
A.Vos
30-01-1942
H.Hagenus
12-04-1919
3
J.Kamminga
16-03-1932
J.Jonk
17-12-1921  
----------------
--------------
2
A.Bos
30-08-1950
A.Kuin
27-12-1923 
R.H.Hagenus
28-09-1897
1
L.v.d.Molen
10-08-1931
Dijkman
19-07-1895
F.A.Kuipers
06-05-1891
             

 

 

KLASSE II D
 
 
8
----------------
--------------
llk.O.Bosker
09-04-1938
----------------
--------------
7
J.Jonk
04-11-1933
-----------------
--------------
----------------
--------------
6
----------------
--------------
E.v.d.Laan
17-12-1907
R.Mulder
29-12-1932
5
H.Bahlmann
30-06-1930
T.Swarberg
04-02-1893
T.Pot
24-03-1927
4
----------------
--------------
----------------
--------------
G.Mulder
26-11-1910
3
D.Sander
04-07-1929
P.Smith
21-12-1892
H.Wildeboer
09-10-1927
2
----------------
--------------
B.Wenke
16-07-1895
J.Wildeboer
24-05-1924
1
J.Groenhagen 28-01-1916 J.Wenke 11-03-1891 E.Smit 1889

                                        

 

 

1e klasse B en D

 

d

 

KLASSE I B
 
 
7
----------------
--------------
llk.H.Hansen
30-06-1951
----------------
--------------
6
----------------
--------------
F.Wideboer
07-10-1946
----------------
--------------
5
----------------
--------------
G.Bos
23-09-1954
----------------
--------------
4
F.H.Onnes
13-12-1913
P.Toxopeus
03-07-1916
----------------
--------------
3
P.Bruins
21-06-1913
H.Hommes
03-10-1928
H.J.Toxopeus
1915
2
----------------
--------------
J.Haan
13-02-1911
M.ten Have
1902
1
----------------
--------------
W.Toxopeus
18-03-1915
----------------
--------------
0
---------------- -------------- E.Onnes 20-05-1904 llk.Hansen 1951

 

  

KLASSE I D
 
 
8
H.J.Meijer
02-04-1923
----------------
--------------
---------------- ?
-------------- ?
7
P.Zuidhof
13-01-1950
----------------
--------------
T.Boven
--------------
6
----------------
--------------
----------------
--------------
H.G.Scharft
5
----------------
--------------
J.Dik
13-04-1944
R.Scharft
24-11-1954
4
----------------
--------------
W.Klimp
H.Scharft
16-02-1923
3
----------------
--------------
----------------
--------------
S.Beukema
29-08-1913
2
J.Swiersema
17-06-1967
----------------
--------------
L.K.Lula
13-01-1905
1
M.Swiersema 05-07-1944 ---------------- -------------- A.van Dijk 1890

           
    

 

1e klasse A en C

 

d

 

 

KLASSE I A
 
 
0
M.Toxopeus
1911
J.Steenhuis
1901
M.Pott
1
Eva Nijhof
31-08-1930
Tr.Toxopeus 1935 Toxopeus
29-09-1892
2
----------------
--------------
E.Toxopeus 1941 G.Toxopeus 1892
3
T.J.Buiskool 1946 ---------------- -------------- P.Toxopeus
20-02-1919
4
J.Toxopeus 1965 ---------------- -------------- W.Tijdens 1912
5
----------------
--------------
---------------- -------------- ---------------- --------------
6
----------------
--------------
---------------- -------------- ----------------
--------------
7
---------------- -------------- ---------------- -------------- ---------------- --------------

 

 

KLASSE I C
 
 
1
H.v.d.Molen 09-09-1945 J.Faber 08-09-1899 IJ van Boven 02-04-1895
2
T.Keizer 16-09-1933 J.R.Vos 08-09-1903 M..Gozen-V. 30-11-1922
3
H.v.d.Molen
08-03-1906
----------------
--------------
Echtg.Vos 
30-05-1934
4
A.v.d.Molen
03-03-1908
---------------- -------------- A.Vos 14-10-1924
5
K.Doornbos 23-10-1933 Wed.Doornbos
07-11-1957
C.Schoonbeek 12-01-1948
6
O.van Dijken 20-01-1898 ----------------
--------------
H.de Groot 08-11-1944
7
T.Wildeboer 10-06-1930 ----------------
--------------
D.Boven 09-07-1951
8
F.v.d.Molen 22-02-1897 ---------------- -------------- G.Vos 23-11-1957

        

          
            
                       

 

2e klasse A en C.

 

d

 

KLASSE II A
 
 
1
E.Romp 31-05-1929 T.Rentema 1894 L.Boneschansker 1889
2
wed.Romp 24-12-1935 R.Haken 1902 A.Boneschansker 1892
3
A.Wijntjes 1917 L.G.Wijntjes 1896 llk Boneschansker  1894
4
---------------- -------------- H.Wijntjes 1900 L.Hartema 1903
5
llk. Romp 11-01-1922 H.Velthuis 1949 H.Boneschansker 1905
6
kind Romp 25-03-1922 H.Wijntjes-Ja. 1933 M.Kugel 10-01-1927
7
---------------- -------------- D.Kamminga 1907 H.Boneschanker 13-03-1925
8
T.Kamminga -------------- S.Heethuis 28-02-1926 ---------------- --------------

 

                               

KLASSE II C
 
 
1
J.A.Bos 10-05-1894 J.R.Bos 16-02-1912 P.v.Oosterom 18-09-1895
2
R.A.Bos 01-02-1898 E.de Vries   G.Bouwman 21-01- ?5
3
H.A. Bos 02-09-1899 E.Antons 16-12-1906 J.v.Oosterom 21-03-1924
4
B.Abbring 27-12-1899 J.Rottman 16-08-1920 A.Bos 21-07-1921
5
W.H.Bos 05-11-1928 St.Jonk 30-01-1917 M.Smit 23-07-1921
6
J.Bos 09-02-1904 H.Kamminga 29-03-1956 J.Bosker 05-01-1918
7
J.Bos 27-07-1918 J.Zwarberg 07-04-1956 H.Wezel 18-05-1943
8
W.Smit 09-04-1909 G.Niewold 02-12-1918 F.Bosker  
9
---------------- -------------- H.Looijer 20-02-1930 ---------------- --------------

 

 

3e klasse a 

d

 

KLASSE III A
Links
 
 
1
E.v.d.Linde 07-07-1902 H.Bahlman 13-12-1890 A.Gosen 30-12-1908
2
---------------- -------------- M.Kamps 18-05-1922 J.Vos 1889
3
J.Vrij 10-04-1907 H.Vos 30-01-1901 A.Vos 30-01-1892
4
P.Wolf 22-09-1909 llk.D.Boven 03-09-1906 C.Vos 03-09-1895
5
llk..v.d.Linde
26-02-1929 H.Groenhagen 22-07-1896 A.Lesman–Romp 17-07-1894
6
Perdok–v.d.Linde 13-03-1929 ---------------- -------------- T.Lesman 17-01-1917
7
    G.Groenhagen 14-02-1902 H.Groenhagen 04-11-1898
8
H.Tul 24-11-1926 A.Bolken 24-04-1907 J.Vos 28-10-1933
9
F.Kamp  24-01-1922 I.Groenhagen 06-02-1936 J.Visker 30-11-1901
10
llk.H.Bahlman 13-02-1916 G.Kabof 03-03-1950 F.de Boer 25-02-1908
11
---------------- -------------- C.Wisseman 05-08-1908 H.Koopman 03-03-1902
12
J.Doornbos 17-02-1914 ---------------- -------------- P.Koopman 22-04-1912
13
E.Hofman  22-02-1915 H.Hansen 25-09-1905 J.Bahlmann 13-06-1903
14
K.de Groot 08-08-1915 H.Hansen 24-02-1923 Dallinga 20-06-1903
15
---------------- -------------- L.Hansen 12-02-1949 H.Rozeveld 10-04-1905
16
D.Visker 11-09-1915 A.Groenhagen 15-09-1951 Kugel 04-06-19?5
17
---------------- -------------- R.koopman 11-02-1907 A.korthuis 12-11-1905
18
J.Vos 16-04-1941 E.Bouman 07-02-1910 F.Kabof  05-03-19
19
H.Jonk 23-03-1919 G.Holwte 22-02-1907 H.Venema 14-01-1906
20
wed.Hoving 15-10-1938 J.Jonk 09-05-1916 G.de Vries 26-09-19

 

   

Rechter vak

 

KLASSE III A
Rechts
 
 
  Rij 6    Rij 5   Rij 4  
1
B.Bult 28-05-1936
?
?
Kind Jonk --------------
2
---------------- --------------
?
?
P.Vos 15-03-1953
3
Kind dallinga 23-12-1938
?
?
---------------- --------------
4
H.Wildeboer 1943
?
?
---------------- --------------
5
P.Bos 17-09-1942
?
?
---------------- --------------
6
J.Groenhagen 17-08-1955 ---------------- -------------- ---------------- --------------
7
A.Musch 29-12-1943 ---------------- -------------- ---------------- --------------
8
F.Kamminga 14-05-1945 Luktje.Drenth 12-04-1943 ---------------- --------------
9
---------------- -------------- F.Vos 05-12-1944 H.Stol 11-04-1959
10
---------------- -------------- ---------------- -------------- ---------------- --------------
11
F.Kamminga 20-12-1945 ---------------- -------------- ---------------- --------------
12
J.Kamminga Bolken -------------- ---------------- -------------- ---------------- --------------
13
A.Rozeveld 21-07-1946 ---------------- -------------- ---------------- --------------
14
---------------- -------------- K.Oosterhuis -------------- ---------------- --------------
15
---------------- -------------- C de Regt 24-06-1954 G.Jonk --------------
16
---------------- --------------
?
?
Kruithof --------------
17
J.Koop 17-05-1952 I.Groenhagen -------------- Kruithof --------------
18
J.Koop -02-1956 ---------------- -------------- ---------------- --------------
19
---------------- -------------- ---------------- -------------- ---------------- --------------
20
---------------- -------------- ---------------- -------------- ---------------- --------------
21
---------------- -------------- A.Nienhuis 20-04-1955 ---------------- --------------

 

 

 

  KLASSE III A Rechts
Rij 2
1
H.Bosker 06-07-1957
2
   
3
J.Schoonbeek 01-03-1961
4
   
5
A.Bosker 27-05-1961
6
   
7
   
8
   
9
D.Vos 12-07-1967
10
   
11
   

 

 

3e klasse B


d

 

KLASSE III B
Rechts
 
 
             
17
---------------- -------------- H.Heede 11-04-1945 llk A.Bosker 24-04-1941
16
---------------- -------------- M.Kerbof 25-04-1940 A.Swiersema 23-01-1941
15
U.Sanders 29-10-1964 H.Heede 08-08-1929 llk Th.Boven 29-01-1938
14
R.Sander 18-03-1931 H.Looijer 05-12-1937 S. de Boer 30-03-1942
13
G.Hofkamp 18-11-1903 Wed. Looijer 16-03-1925 T.Swarberg 27-01-1936
12
W. Bos 01-09-1892 St.Kruger 29-12-1919 O.Lesman 14-01-1943
11
J.v.d.Molen 24-06-1891 ---------------- -------------- J.Rendering 20-02-1932
10
F.Wildeboer 13-06-1891 ---------------- -------------- ---------------- --------------
9
J.Wildeboer 07-01-1846 F.Heede 03-06-1919 A.Harver 26-11-1917
8
O.Wildeboer 08-07-1914 J.Looijer 12-11-1912 A. Boerma 12-10-1951
7
C.Brouwer 03-08-1897 J.Looijer 09-11-1904 W.Blik 13-06-1910
6
S.Bos  29-10-1898 H.Heede 20-11-1907 H.Visscher 01-12-1893
5
J.Stiekel 15-10-1928 H.Heede 12-03-1902 E.Burema 04-05-1892
4
---------------- -------------- llk.St.Kruger 07-03-1894 F.Vos 09-02-1925
3
H.Heede 15-06-1933 H.Ridderbos 02-09-1891 D. Mossel 18-09-1915
2
B Heede 09-03-1934 F.Kruger 06-02-1891 J.Lesman 14-04-1903
1
---------------- -------------- H.Looijer 04-11-1890 G.Lesman 15-05-1890

 

 

Afdeling 5 


d

 

  ---------------- -------------- ---------------- -------------- ---------------- --------------
16
B.H.Boersma 22-04-1903 ---------------- --------------    
15
E.Antons 09-10-1900 ---------------- --------------    
14
G.Jager 05-01-1899 ---------------- --------------    
13
H.J.Smit 08-08-1898 ---------------- --------------    
12
G.Ottens 11-06-1898 ---------------- --------------    
11
llk S.v.d.Broek 11-05-1897
?
?
   
10
J.Schudde 03-04-1897
?
?
   
9
O.G.Wenke 13-03-1897 E.Antons 1916    
8
D.Niewold 31-07-1896 llk.A.Boerma 1913    
7
llk.H.Brouwer 26-06-1896 A.Mossel 17-11-1910    
6
F.Antons 12-05-1896 J.Antons  23-08-1908    
5
A.Boerma 25-02-1896 H.Swarberg 25-07-1907    
4
G.Jager 19-12-1895 M.Kabof 09-07-1907    
3
llk.S.v.d.Broek 14-11-1895 M.Kabof 03-01-1907    
2
llk.H.v.d.Broek 12-10-1895 J.Antons  03-11-1904    
1
llk.H.Beumond 22-10-1892 J.Kroeze 13-05-1896