OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Nieuwe Begraafplaats Oterdumerwarven Oosterweg

 

d

Ingang ,,Nieuwe Begraafplaats” Oterdumerwarven.

 

Begraafplaats aangelegd ca. 1888
Sluiting van de begraafplaats op 06-03-1975
Ontruimd Sept. 1986

 

d

Graven op de ,,Nieuwe Begraafplaats”van Oterdum.
Vanaf 1975 tot 1986 zijn de meeste graven overgebracht naar de begraafplaats in Farmsum.

 

d

 

 

d

 

d

Rustplaats van Boelechien Albring
(1841-1890) echtgenoot van W.Bos.

 

d

Rustplaats van Hendrikje Bos (1811-1899) Wed. van Albert Albring.

Rustplaats van Willem H.Bos (1846-1928). Echtgenoot van B.Albring.


d

 Alleen de twee bomen bij de ingang wijzen nog op de plek waar eens onze voorouders hun (laatste)rustplaats vonden.
In 1994 waren ook deze bomen verdwenen en is de voormalige begraafplaats niet meer te herkennen.

 

MEER INFORMATIE KUNT U VINDEN IN HET HOOFDSTUK: KERKEN - OTERDUM - NIEUWE KERKHOF

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s