De OOSTERHOEK

SCHOLEN IN DE OOSTERHOEK - HEVESKES - ALGEMEEN

 

Openbare Lagere School Heveskes

 

 a

Openbare Lagere School Heveskes

 

Hoofdweg D 217. In het voorste gedeelte woonde de hoofd van de school.
In 1936 is de school gesloten en verbouwd tot dubbele woning voor twee gezinnen.
De scholen van Heveskes en Oterdum zijn toen samengevoegd in een nieuw gebouwde school op de grens van beide dorpen.

 

Bewoners; (Schoolmeesters)

1  Egge Buiskool en Aaffien Buiskool-Kosters

2 Jan Oosterhuis en Trijntje Oosterhuis-Meedema

3 Okko Gerhardus Hoberg en Geertruida Wilhelmina Hoberg-van Voorst

  

a

 

a
Luchtfoto verbouwde oude school.hoofdweg z.z. D217 en D217i
 (nr.220).Links boerderij fam. Medema (nr.261)

 

a

Prov.Hoofdweg,Heveskes-Oterdum in de kom van het dorp in
oostelijke richting.Met rechts nog gedeeltelijk zichtbaar de
Openbare Lagere School.

 

 

Jan Buiskool


De meest roemruchte,die ooit in de Oosterhoek geboren is wel Jan Buiskool. Hij was de zoon van de hoofdmeester in Heveskes, Egge Buiskool. Hij volgde in Groningen een predikanten opleiding. Na zijn opleiding tot dominee in 1889 was zijn eerste standplaats Anloo, vervolgens Holwerd, Dronrijp, Ried en Boer,


a

 

Daarna in 1919 Burgermeester van Vlagtwedde en later Delfzijl. In 1923 werd Jan Buiskool benoemd tot Rijksinspecteur voor de Werkverschaffing. Zijn inzicht en zijn verdiensten werden alom geprezen, zijn draagkracht geroemd. De mannen op de schop die het werk uitvoerden vervloekten hem.

 

a

 


d

 

 

 

 

d
Het Vaderland 11 februari 1937

 

f

De v.m. Openbare Lagere School Heveskes,kort voor de afbraak in 1968.


f
Nieuwsblad van het Noorden  15-05-1937

 

f
Nieuwsblad van het Noorden 21-05-1937

 

h

Nieuwsblad van het Noorden 23-07-1929


f
Nieuwsblad van het Noorden 21-09-1912