WEIWERD - ALLERLEI - REUNIE -1991 - OPENING

 

 

 

Aankomst van de ca. 2000 reuniegangers in het dorp Weiwerd.

 

h

 

 h

 

s


s

  

Op weg naar de feesttent op het Dow terrein.

 

k

 

k

 De feesttent op het terrein van DOW BENELUX N.V.

 

 

h

h

 

 


De reuniecommissie

 

h
         Staande v.l.n.r; B.Zandvoort (Dow) , H.Bosker, J.Westerhof, J.ten Have,
          mevr. T.van Dorssen (Dow).
          Zittend; mevr. A.Hanekamp-Wierenga, F.Hageman, H.A.Blauw en H.Koster.

  


De samenstellers van het boek
Weiwerd, Heveskes, Oterdum
De verdwenen dorpen van de Oosterhoek
In de feesttent op het ,,DOW” terrein, tijdens de uitreiking van het boek.

 

h

          Staande v.l.n.r; J.Loer, H.T.E.Holthuis-Eelssema, D.Veltman en L.D.Atzema.
         Zittend; M.G.Stoppels-Sander en K.G.Atzema-Vink.
         Op deze foto ontbreekt C. de Groot-van der Meulen.

 

Ontvangst genodigen en gasten in de feesttent

 

ss


ss

 

d

 

d
d
   

 

d

 

d

 

d

 

d
d
   

 

De samenstellers van het boek de leden reuniecommissie, Burgermeester en Wethouder en de Uitgever.

 

s
V.l.n.r; vanaf het midden; Mevr. T.van Dorssen (Dow); M.Scholma (Uitgever),
H.A. Blauw (R.Comm.) Mevr.J.J.Snitger-Barkey (Wethouder); Drs. E.Haakman (Burgermeester);
F.Hageman (R.Comm.) en de hr.B.Zandvoort (Dow).

 

s
V.l.n.r; F. Hageman (R.Comm.); Mevr. K.G.Atzema-Vink (Boek); L.D.Atzema (Boek);
C.A.de Groot-van der Meulen (Boek)

 

s
V.l.n.r; D.Veltman (Boek); Mevr. A.S.Veltman-van der Wijk;
J.Stoppels; Mevr. M.Stoppels-Sander (Boek).


s
V.l.n.r; D.Veltman (Boek);Drs. E.Haakman
(Burgermeester);Mevr. K.G.Atzema-Vink (Boek)
L.D.Atzema (Boek);Mevr. C.A. De Groot-van der
Meulen.


Opening door de hr. H.Koster
voorzitter van de reuniecommissie

 

f

 

f
f
   

 


Overhandigen ,,Eerste Boek” door Mevr. K.G.Atzema-Vink
aan de Burgermeester van Delfzijl de hr. Drs.E.Haakman.

 

 

g

 

g

 

Toespraak door de Burgermeester van Delfzijl
Drs. E.Haaksman

 

 

f

 

f
f
   

 

 

De samenstellers van het boek worden in de bloemetjes gezet

 

s

De samenstellers van het boek;

V.l.n.r; J.Loer; mevr. G.Stoppels-Sander; D.Veltman; Mevr. M.Eggen-Swiersema; L.D.Atzema;
Voor; Mevr. H.T.E.Holthuis-Eelssema; Mevr.K.G.Atzema-Vink;
Op de foto ontbreekt mevr. C.A. De Groot-van der Meulen.

 

s
Bloemetje voor Mevr. K.G.Atzema-Vink

 

s
Bloemetje voor Mevr. M.Eggen-Swiersema.

 

s
Bloemetje voor D.Veltman