WEIWERD - ALLERLEI - FOTOTENTOONSTELLINGEN

 

WEIWERD - Verenigingsgebouw 16 tot 19-5-1996

 

s

 

 

s


s

 

s

 

ss
De organisatie van de fototentoonstelling.
V.l.n.r; Ginie Holthuis-Eelssema, Gretha Stoppels-Sanderen Lammert Atzema.
Op de foto ontbreken Corrie de Groot-van der Meulen en Dick Veltman.

 

s


s

 

ss
 In het verenigingsgebouw in Weiwerd,werd de foto-expositie gehouden.


s

           De organisatie van de fototentoonstelling (Stichting,,een boek voor de Oosterhoek”)
           V.l.n.r; Dick Veltman, Gretha Stoppels-Sander, Lammert Atzema, Corrie Atzema-Vink,
           Corrie de Groot-van der Meulen en Ginie Holthuis-Eelssema.

 

d 

 Ginie Holthuis-Eelssema,bij het gastenboek.

 

d 

Lammeert Atzema verwelkomt de gasten.

 

 s
De wethouder mevr.J.J.Schnitger-Barkey opent de fototentoonstelling.


s


s


s


s


s


s


s


s

De oudste commissielid de hr. Jacob Loer,heeft enorm
veel gegevens verzameld voor het boek.

 

s


s


s


s


s


s


s


s
V.l.n.r; Ginie Holthuis-Eelssema,Corrie Atzema-Vink, Corrie de Groot-van der Meulen

 

s
          Dick Veltman.

s
De organisatie van de fototentoonstelling.
      V.l.n.r; Dick Veltman, Gretha Stoppels-Sander, Lammert Atzema, Corrie Atzema-Vink,
      Corrie de Groot-van der Meulen en Ginie Holthuis-Eelssema.