WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd,  Karspelpad 12  (D 134)                                               Nr.61

 

q

De woning van de familie J.Stoppels,  Karspelpad 12 (nr.61). Recht zichtbaar woning Karspelpad 14 (nr.62)

 

Aangekocht door H.S.D. 01-04-1975
Laatste eigenaar; Johannes Stoppels en Margaretha Stoppels-Sander
Laatste bewoner; Johannes Stoppels en Margaretha Stoppels-Sander
Afgebroken in 1975
Vroeger een dubbele woning.

 

Bewoners westkant;      Bewoners oostkant;

1 Wed. Grietje Hansen-Wenke

2 Hendrik Jager en Griet Jager-Schuitema   

3 Eltjo Venema en Gielje Venema-Jager 

4 Albert Weessies en Baukje Weessies-Bakker

1 Harm Uden en Wilhelmina Uden-Oosterhuis

2 Roelf Berrelkamp en Trui Berrelkamp-Vondeling

3 Jan Wolf en Hennie Wolf-Venema

4 Chris Nannen en J.Nannen-Ozinga

 

                           

                

                                

                            

                      

Bewoners eengezinswoning;

1 Hemmo Wildeboer en Trijntje Wildeboer-Dallinga

2 Johannes Stoppels en Margaretha Stoppels-Sander


q

De woning Karspelpad 12 (nr.61), kort voor de afbraak in 1975

 

d

(foto 1969) Woning familie Stoppels, Karspelpad 12 (nr. 61)

 

d
   (foto 1969)
In het midden de woning van de familie Stoppels, Karspelpad 12 (nr.61)

 

 

q
q
 

Wed. G.Hansen-Wenke.   zij was baker in Weiwerd.

De woning Karspelpad 12(nr.61)    

 


               

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d