WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd,  Borglaan 3 (D33)                                                         Nr. 80

 

f
(foto 1967) Borglaan. Links de dubbele woning Borglaan 5 en 3 (nr81/80).  Rechts de dubbele woning Borglaan 8 en 6 (nr.83/82).

 

Aangekocht door H.S.D. 13-09-1976
Laatste eigenaar; Woningstichting Delfzijl
Laatste bewoner; Jacob Kruithof en Hemmechien Kruithof-Nieuwoner.
Gebouwd in 1919
Afgebroken in 1976

 

Bewoners;

1 Jans van der Molen en Neeltje van de Molen-Heeres

2 Jacob Kruithof en Hemmechien Kruithof-Nieuwoner

f

  De dubbele woning, Borglaan 3/5.
Rechts, Borglaan 3 (nr.80),
kort voor de afbraak in 1976.

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d