WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Situatie; Noord Oostelijk Lokaal  Spoorwegmij. Het Woltjerspoor Stoomtramweg Oostelijk Groningen ,,Ol Grait”

 

d

 

 Dienstregeling van het Woldjerspoor-Groningen-Weiwerd-Delfzijl.

 

 

 

d
,,Ol Grait”verlaat Weiwerd in Oostelijke richting.  (foto 14-07-1935)
Links op de foto nog net zichtbaar de winkel van P.Wolf.
Reelaan 2  ( nr.71)

 

d

,,Ol Grait”langs de weg Oterdum-Borgsweer in de laatste oorlogsjaren ter
hoogte van de boerderij van de familie Toxopeus. Nijenhuis E 81 (nr.385)

 

d
,,Ol Grait”rijdt vanuit oostelijke richting Oterdum uit,
op weg naar Heveskes en Weiwerd.


Situatie van trambaan in de dorpen van de Oosterhoek

 

d
Ligging van de trambaan aan de noordkant van de Provinciale Hoofdweg
in het dorp Weiwerd. Tweede woning van links familie Peihak, Heemskesweg 30 (nr. 180)

 

d
Ligging van de trambaan aan de noordkant van de Provinciale Hoofdweg
in het dorp Heveskes, met o.a. de tweede woning de ,,Nieuwe Pastorie”
Hoofdweg D 251 (nr.276)


d
Ligging van de trambaan aan de noordkant van de Provinciale Hoofdweg
in het dorp Oterdum. Links ,,Drei Borg”Hoofdweg E 104-105 en 106
(nr.350), rechts Café de Vries, Hoofdweg E 21 (nr.317)

 

d

Trambaan O.G. (Ol Grait) langs de weg Oterdum-Borgsweer.
Links de slaperdijk van de ,,Groote Polder”

 

d


 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d