HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Ol Hörn  D 197                                                            Nr. 237

 

d

Woning van de familie A. Bolken,  Ol Hörn  D 197 (nr. 237).
Eerder stond hier een winkel, afgebroken door de hr. R.B.Douma, die er een nieuwe woning heeft gebouwd
.

 

Aangekocht door H.S.D. 17-01-1968
Laatste eigenaar; Hendrik Swiersema
Laatste bewoner; Anthonie Bolken en Trijntje Bolken-Roelfsema
Afgebrand in 1978

 

Bewoners; (oud winkeltje)
1 Folchert Kuipers en Antje Kuipers-Pestman
2 Wed. Arendje Lesman-Heede
3 Harm van der Paard en Dientje van der Paard-Wierenga

 

Bewoners; (nieuw huis)
1 Roelf B. Douma en Annie Douma-Uilhoorn
2 Anthonie Bolken en Trijntje Bolken-Roelfsema

 

 

d

 

f

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d