HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Ol Hörn  D 199/200                                                     Nr. 238

 

d
(foto 1965) Dubbele woning Ol Hörn  D 199/200 (nr.238) familie J.Bolt en familie J.Jansema.

 

Aangekocht door H.S.D. 21-03-1966
Laatste eigenaar; Aann. Bedr. Hageman en Wierenga
Laatste bewoner; D 199 Jan Bolt en Aagtje Bolt-Wezel
     ,,            ,,    D 200 Janske Jansema en Tallechien Jansema-Hekman
Afgebroken in 1967

 

 

Bewoners; D 199 Bewoners;D 200
1 Berend Massier en Martje Massier-Kabof 1 Klaas Haverland en Trijntje Haverland-Schrikkema
2 Derk Perdok en Henderieka Perdok-Loer 2 Klaas Haverland  en Jantje Haverland-Bos
3 Jan Bolt en Aagtje Bolt-Wezel 3 Remko Perdok en Aaltje Perdok-Stel
4 Roelf van der Laan en Alke van der Laan-Schoonbeek  
5 Janske Jansema en Tallechien Jansema-Hekman  
   

 

                                 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d