HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Hoofdweg n.z.  D 236                                                  Nr. 288

 

g

Links van het bord, niet goed zichtbaar de woning van de familie
G. Stek.Hoofdweg n.z.  D 236  (nr.288).
Het bord na 100 meter einde weg, is geplaats i.v.m. de bouw van
de Aluminiumfabriek Aldel.

 

Aangekocht door H.S.D.
Laatste eigenaar;
Laatste bewoner; Harm Stek
Afgebroken in 1965

 

Bewoners;

1 Geert Stek en Eltje Stek-Smit

2 Harm Stek.

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d