OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Oterdum;  Hoofdweg n.z.  E 83                                       Nr. 335

 

v

In het midden de machinistenwoning van het Waterschap Oterdum,
familie W. Breuker.Hoofdweg n.z. E 83 (nr. 335)

 

Aangekocht door Prov.
Laatste bewoner; Willem Breuker en Henderika Breuker –Stol
Laatste eigenaar; Waterschap Oterdum
Afgebroken in 1974

 

Bewoners;

1 Klaas de Jonge

2 Albert Dik en Marie Lisette Frederika Dik-Hartwich

3 Hendrik Hanssens en Martje Hanssens-Tilman

4 Willem Breuker en Henderika Breuker-Stol (1957-1972)
Inw; Willem Stol (Schoonvader)
Boelgien Stol (Schoonzuster)
Hilje Stol (Schoonzuster)

 

v 

Woningen van het Waterschap Oterdum.
De machinistenwoning Hoofdweg n.z. E 83 (nr. 335), van de familie W. Breuker.
De woning van de Secretaris-Boekhouder van het Waterschap Oterdum, de familie Toxopeus, Hoofdweg n.z. E 84 (nr. 336)

 

v

Ca 1968.  Dorpsgezicht vanuit het oosten gezien,v.r.n.l. de dienstwoningen van het Waterschap Oterdum,
Hoofdweg n.z. E 87 en E 84 (nr. 335 en 336)

 

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s