OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Oterdum;   Hoofdweg n.z.  E 84                                      Nr. 336

 

f

Links de woning van de familie J.Toxopeus, Secretaris/Boekhouder, Waterschap Oterdum. Hoofdweg n.z.  E 84  (nr. 336)

 

Aangekocht door Provincie Groningen.
Laatste bewoner; Jan Toxopeus en Tekla Johanna Toxopeus-Buiskool
Laatste eigenaar; Waterschap Oterdum.
Afgebroken in 1974

 

Bewoners;

1 Fam. P.J. Buurma. (Secretaris-Boekhouder Waterschap Oterdum en Commissionair)

2 Jan Toxopeus (Sinds 1920 Secretaris-Boekhouder Waterschap Oterdum en Wisselloper bij de 
Twentsche Bank) en Tekla Johanna Toxopeus-Buiskool.

 

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s